Bedrifter til salgs

Lang erfaring
Personlig service
Skandinavisk nettverk

Bedrifter til salgs

Det er flere grunner til å være interessert i å kjøpe en bedrift. Felles er oftest synergier og tidsaspektet. Et kjøp gir raskt ny kompetanse, nye produkter, ny lokalisering, større omsetning eller flere ansatte i en allerede fungerende organisasjon. I mindre bedriftssalg er kanskje en kjøpers interesse å slippe den usikre gründerfasen. Det tar mange år, der eieren ofte ikke kan ta ut full lønn, før bedriften er oppe og står.

Bedrifter til salgs dekker også bedrifter som søker en vekstpartner. Eller bedrifter som på grunn av situasjonen trenger bistand for å overleve. Der den normale driften er sunn og bedriften er like attraktiv når markedet snur.

Ønsker å bli oppdatert når vi får nye bedrifter til salgs?
Ønsker å bli kontaktet av en bedriftsmegler?